Programació

Primera foto: Aquest és el diseny de l’aplicació que estem fent araSegona foto: els dos primers fan que l’arduino i el processing funcionin a la vegada. El void setup serveix per inicialitzar l’aplicació

Tercera foto: aqui estem veient la aplicació.

Quarta foto: El void draw repeteix les coses aue has posat dintre del void draw, funciona com el void loop.

Anuncios

Construcció

L’estructura està formada per 3 plantes, on hi ha la placa a la primera planta i el motor la mà de cartró a l’ultima planta. El motor i la placa estan conectats per un cable, que trespasa les 3 plantes. El cable del motor està conectat al port 8 de la placa. I la mà de cartró està feta de cartró de Amazon Prime, que significa que és més ràpid que lo normal.